No Picture

4 Tháng Mười Hai, 2021 Thủy Phạm 0

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: “CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ VỀ TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO […]

No Picture

30 Tháng Năm, 2022 Hà Hoài 0

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 5/2022 Chủ đề “ Thanh niên với Bác Hồ” Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Trường Phổ thông dân […]

No Picture

kế hoạch tháng

12 Tháng Một, 2022 Nhung Phạm 0

Attachments KH công tác tháng 01, 02-2022 (2 MB)KH công tác tháng 01, 02-2022 (2 MB)KH chương trình thang 12 năm 2021 (2 MB)Công tác […]