HỘI CỰU GIÁO CHỨC

Spread the love

CHI HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH QUẢNG NINH

Chi hội Cựu giáo chức trường phổ thông dân tộc Nội trú Tỉnh chính thức được thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ nhất vào ngày 18 tháng 12 năm 2007.  Qua 11 năm đi vào hoạt động, Chi hội Cựu giáo chức luôn là nơi tập hợp và đoàn kết lực lượng cựu giáo chức của nhà trường, phát huy tiềm năng, trí tuệ của hội viên, tham gia vào công tác giáo dục đào tạo, hưởng ứng các hoạt động văn hóa, xã hội; giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống, giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam.

Cùng với tổ chức tốt các hoạt động chi hội, hội viên còn tham gia tích cực vào công việc xã hội, hiện nay có nhiều hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đặc biệt, chi hội cơ sở đã tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục tại địa phương; tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, Chính quyền, hội phụ phụ huynh trường chăm lo công tác giáo dục, thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo”…; góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ngành giáo dục.

Chi hội chú trọng tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của cựu giáo chức, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của chi hội phù hợp với điều kiện hoàn cảnh về tuổi tác, sức khỏe, trí tuệ của hội viên; tổ chức sinh hoạt hội thiết thực, bổ ích. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, để các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các cựu giáo chức hiểu rõ tôn chỉ, mục đích được quy định trong Điều lệ của Hội, tạo sự đồng tình, tạo điều kiện giúp đỡ trong việc thành lập hội, xây dựng phát triển tổ chức hội, hội viên và tổ chức các hoạt động của hội cựu giáo chức. Hướng các phong trào thi đua về cơ sở, xây dựng hội cựu giáo chức cấp cơ sở vững mạnh; tích cực tham gia vào các hoạt động của tiểu khu, tổ dân phố, các hoạt động nơi cư trú và công tác giáo dục tại địa phương, khẳng định vị thế của Hội Cựu giáo chức trong cộng đồng dân cư và xã hội.

Với phương châm: Cựu giáo chức là những người thầy cả đời tâm huyết với sự nghiệp trồng người nên thời gian qua, hội luôn đặt mục tiêu hàng đầu là phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của nhà giáo, nhà quản lí giáo dục luôn góp phần tích cực cho sự phát triển giáo dục của nhà trường.

Ảnh hội CGC với CBGV-NV nhà trường

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI CỰU GIÁO CHỨC

Chủ tịch hội: Cô Hoàng Lệ Hiên

Nguyên hiệu trưởng đầu tiên nhà trường từ năm 1996 đến năm 2003

Ảnh cô Hoàng Lệ Hiên

STT HỌ TÊN VỊ TRÍ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG GHI CHÚ
1 Hoàng Lệ Hiên Nguyên Hiệu trưởng
2 Phan Đình Phùng Nguyên Phó hiệu trưởng
3 Nguyễn Văn Duyệt Nguyên Phó hiệu trưởng
4 Trần Thị Hải Nguyên Phó hiệu trưởng
5 Hà Hồng Anh Nguyên tổ trưởng tổ Tự nhiên
6 Phùng Thị Hương Giáo viên Tiếng Anh
7 Lê Thị Lan Giáo viên Văn
8 Lê Mai Anh Giáo viên Tiếng Anh
9 Trần Thị Thu Nhân viên Y tế
10 Nguyễn Thị Hàn Nhân viên Kế toán
11 Nguyễn Thị Nhan Nhân viên cấp dưỡng