CÔNG ĐOÀN

Spread the love

THÔNG TIN CÁC THÀNH VIÊN TRONG BCH CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ: 2017-2022

Đ/c Nguyễn Văn Triều – Chủ tịch

-Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hoá học

– Trình độ LLCT: Trung Cấp

– Điện thoại di động: 0917.792.140

– Đ/c Email: nguyenvantrieu.dtnttinh@quangninh.edu.vn

Đ/c Trương Thị Tùng Linh- Trưởng ban kiểm tra

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ phương pháp giảng dạyVật lý

– Trình độ LLCT: Trung cấp

– Điện thoại di động: 0977.960.459
– Đ/c Email: truongthitunglinh.dtnttinh@quangninh.edu.vn

Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thu-  Trưởng ban nữ công

– Trình độ chuyên môn: Đại học kế toàn

– Trình độ LLCT: Sơ cấp

– Điện thoại di động: 094360258

– Đ/c Email: nguyenthihoaithu.dtnttinh@quangninh.edu.vn

Hình ảnh Đại hội Công Đoàn Trường PTDT Nội trú tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2017-2022