BAN GIÁM HIỆU

Spread the love
Đ/c Hiệu trưởng:
Trần Văn Sọi
– Năm sinh: 1965
– Trình độ chuyên môn: Đại học SP Kỹ thuật, Thạc sỹ QLGD
  – Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại văn phòng:
– Điện thoại di động: 0912092586
– Email: tranvansoi.dtnttinh@quangninh.edu.vn
Đ/c Phó Hiệu trưởng:
  Hà Văn Duẩn
Năm sinh: 1966
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Địa lí
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại văn phòng:
– Điệnthoại di động: 0904.366.398
– Email: havanduan.dtnttinh@quangninh.edu.vn

Đ/c Phó Hiệu trưởng: 
Lê Thị Quế Ly
– Năm sinh: 1978
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Địa lí, Thạc sỹ Địa lí
– Trình độ LLCT: Cao cấp
– Điện thoại văn phòng:
– Điện thoại di động: 0914.486.817
Email: lethiquely.vps@quangninh.edu.vn