BAN GIÁM HIỆU

Spread the love
    HiệuTrưởng: Trần Văn Sọi
– Trìnhđộchuyênmôn: Đại học SP Kỹ thuật

– Trìnhđộ QLGD: Thạc sĩ QLGD

– Trìnhđộ LLCT: Cao cấp

– Điệnthoại di động: 0912092586

– Địachỉ Email: tranvansoi.dtnttinh@quangninh.edu.vn

 PhóHiệuTrưởng: Hà Văn Duẩn
– Trìnhđộchuyênmôn: Đại học SP Địa lí- Trìnhđộ LLCT: Cao Cấp

– Điệnthoại di động: 0904366398

– Địachỉ Email: havanduan.dtnttinh@quangninh.edu.vn

    PhóHiệuTrưởng: Đồng Thị Hoa
– Trìnhđộchuyênmôn: Thạc sỹ Giáo dục học Vật lý

– Trìnhđộ QLGD: Chứng chỉ QLGD

– Trìnhđộ LLCT: Cao cấp

– Điệnthoại di động: 0973769918

– Địachỉ Email: dongthihoa.dtnttinh@quangninh.edu.vn

    Phó hiệuTrưởng: Nguyễn Văn Triều

– Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Hóa học

– Trìnhđộ QLGD: Chứng chỉ QLGD

– Trình độ LLCT: Trung cấp

– Điện thoại di động: 0917.792.140

– Email: nguyenvantrieu.dtnttinh@quangninh.edu.vn