CHI BỘ ĐẢNG

Spread the love
Đại hội Chi bộ trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2022
CHI BỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TỈNH
 Danh sách Cấp Ủy:
                    Đ/c Trần Văn Sọi – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng;
                    Đ/c Nguyễn Văn Triều – Phó bí thư Chi bộ, P. Hiệu trưởng;
                    Đ/c Đồng Thị Hoa – Chi Ủy viên, P. Hiệu trưởng.
Danh sách đảng viên trong Chi bộ:
Stt Họ và tên Chức vụ Bộ phận
1 Trần Văn Sọi Hiệu trưởng Quản lý
2 Nguyễn Văn Tính Hiệu phó Quản lý
3 Đồng Thị Hoa Hiệu phó Quản lý
4 Nguyễn Văn Triều Hiệu phó Quản lý
5 Hà Thu Hoài Tổ trưởng CM Tự nhiên
6 Vũ Kim Anh Giáo viên Tự nhiên
7 Nguyễn Thị Loan TPCM Tự nhiên
8 Trương T Tùng Linh Giáo viên Tự nhiên
9 Đỗ Thị Thu Giang Giáo viên Tự nhiên
10 Phạm Thị Thu Thủy Giáo viên Tự nhiên
11 Nguyễn T Hương Giang Giáo viên Tự nhiên
12 Nguyễn T Minh Hải Tổ trưởng Văn phòng
13 Nguyễn Thị Hoài Thu TP Văn phòng
14 Nguyễn Thị Vinh Kế toán Văn phòng
15 Lê Hùng Minh Nhân viên Văn phòng
16 Hoàng Trọng Đại Nhân viên Văn phòng
17 Đỗ Minh Nguyệt TTCM Xã hội
18 Hà Hồng Huệ TP Xã hội
19 Đỗ Quý Đới Giáo viên Xã hội
20 Nguyễn Thị Ký Giáo viên Xã hội
21 Phạm T Phương Nhung TP Xã hội
22 Nguyễn Thị Hồng Anh Giáo viên Xã hội
23 Đỗ Thị Hoài Trang Giáo viên Xã hội
24 Vũ Ngọc Ngà Giáo viên Xã hội