KẾ HOẠCH THÁNG 9

29 Tháng Tám, 2018 PTDTNT Tỉnh 0

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9  I. CÔNG TÁC TRONG TÂM: Tổ chức chương trình khai giảng năm học mới đảm bảo ý nghĩa. Các bộ […]