No Picture

kế hoạch tháng

12 Tháng Một, 2022 Nhung Phạm 0

Attachments KH công tác tháng 01, 02-2022 (2 MB)KH công tác tháng 01, 02-2022 (2 MB)KH chương trình thang 12 năm 2021 (2 MB)Công tác […]

No Picture

4 Tháng Mười Hai, 2021 Thủy Phạm 0

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: “CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ VỀ TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO […]