BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 – 20201

Spread the love

Ban đại diện hội Cha mẹ học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Quảng Ninh được thành lập theo quy định của Luật giáo dục, điều lệ trường Trung học, điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh Nhà trường có vai trò vô cùng quan trọng, những thành công của nhà trường hôm nay luôn có sự đồng hành của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục và chăm sóc con cái, cũng như tăng tính kết nối trong khối cha mẹ học sinh Nhà trường.

Đặc biệt, trong các năm gần đây Ban đại diện cha mẹ học sinh đã tham gia cùng nhà trường tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện, các chuyến đi phục vụ cộng đồng, hoạt động hướng nghiệp, hoạt động nội trú, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho con em…., góp phần xây dựng “Ngôi trường nội trú là nhà”, là nơi các con được yêu thương, chia sẻ, gắn kết và trở về khi chính họ hiện diện như một thành viên không thể thiếu của mái nhà chung Nội Trú.

Bà TRƯƠNG THỊ NGA – Trưởng ban đại diện hội Cha mẹ học sinh Nhà trường

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH CÁC LỚP

NĂM HỌC 2020 – 2021 -TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH QUẢNG NINH

STT HỌ TÊN LỚP CHỨC VỤ ĐỊA PHƯƠNG
1 10A Trưởng ban
2 Ủy viên
3 Ủy viên
4 10B Trưởng ban
5 Ủy viên
6 10C Trưởng ban
7 Ủy viên
8 11A Trưởng ban
9 Ủy viên
10 Ủy viên
11 11B Trưởng ban
12 Ủy viên
13 11C Trưởng ban
14 Ủy viên
15 Ủy viên
16 12A Trưởng ban
17 Ủy viên
18 Ủy viên
19 12B Trưởng ban
20 Ủy viên
21 Ủy viên
22 12C Trưởng ban
23 Ủy viên
24 Ủy viên