CHI BỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẨNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Spread the love

Thực hiện kế hoạch số 42-KH/CB ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Chi bộ trường PTDT Nội trú tỉnh Quảng Ninh về việc tổng kết Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII).

Hôm nay, ngày 03/01/2024 Chi bộ trường PTDT Nội trú tỉnh Quảng Ninh tổ chức Tổng kết công tác đảng của Chi bộ năm học 2023, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ năm 2023 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Chi bộ thông qua báo cáo kết quả hoạt động của chi bộ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; thông qua báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị đã trao đổi thảo luận đề xuất các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác của  Chi bộ trường PTDT Nội trú tỉnh năm 2024.

Tham luận của tổ đảng 1 – đồng chí Hà Thu Hoài
Tham luận của tổ đảng 2 – Đồng chí Đỗ Minh Nguyệt

Để ghi nhận thành tích đóng góp của các cá nhân, tập thể, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết định khen thưởng cho 3 đồng chí đã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và Chi bộ quyết định khen thưởng 02 đồng chí đảng viên đã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Khen thưởng các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh và Chi bộ trường PTDT Nội trú tỉnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sọi, Bí thư Chi bộ nhất trí cao với những đóng góp ý kiến của tập thể và cá nhân tại Hội nghị. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; đề nghị trong năm 2024, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân để Chi bộ tiếp tục giữ vững những thành tích đạt được trong năm qua và tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới. Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi và tinh thần quyết tâm cao của Chi bộ trường PTDT Nội trú tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Sọi – Bí thư Chi bộ trường PTDT Nội trú tỉnh kết luận Hội nghị

Tiếp theo chương trình, đồng chí Trần Văn Sọi – Bí thư Chi bộ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) gồm các Nghị quyết:

Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”;

Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”;

Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”;

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*