CHI BỘ ĐẢNG

Spread the love
Ban Chi uỷ trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2017-2020
CHI BỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TỈNH
 Danh sách Cấp Ủy:
                    Đ/c Trần Văn Sọi – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng;
                    Đ/c Nguyễn Văn Triều – Phó bí thư Chi bộ, P. Hiệu trưởng;
                    Đ/c Vũ Văn Dương – Chi Ủy viên, Bí thư ĐTN.
Danh sách đảng viên trong Chi bộ:
1 Nguyễn Văn Tính PHTr  –  Toán
2 Đồng Thị Hoa PHTr – Vật lý
3 Hà Thu Hoài TT tổ TN – Toán TT tổ Đảng 1
4 Nguyễn Thị Ký  GV- GDCD;
5 Phạm Thị Thủy GV- Toán
6 Đỗ Thị Thu Giang GV- Toán
7 Trương Thị Tùng Linh TP Tổ TN- GV- Vật lý
8 Vũ Kim Anh GV- Vật lý
9 Nguyễn Thị Hương Giang GV – Hóa học
10 Nguyễn Thị Loan GV- Sinh học
11 Nguyễn Thị Chính GV – Địa Lý TT tổ Đảng 2
12 Phạm Thị Phương Nhung GV – TKHĐ
13 Nguyễn Thị Hồng Anh GV- Tiếng Anh
14 Đỗ Minh Nguyệt TT tổ XH – Lịch sử
15 Hà Hồng Huệ CTCĐ – Tiếng Anh
16 Đỗ Quý Đới – GV thể dục
17 Nguyễn Thị Hoài Thu UVBCHCĐ – Thủ quĩ TT tổ Đảng 3
18 Nguyễn Thị Vinh NV- Kế toán Trưởng
19 Nguyễn Thị Minh Hải NV- TTVPGV
20 Nguyễn Thị Ngần NV- QTĐS