BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

Spread the love

Ban đại diện hội Cha mẹ học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Quảng Ninh được thành lập theo quy định của Luật giáo dục, điều lệ trường Trung học, điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh Nhà trường có vai trò vô cùng quan trọng, những thành công của nhà trường hôm nay luôn có sự đồng hành của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục và chăm sóc con cái, cũng như tăng tính kết nối trong khối cha mẹ học sinh Nhà trường.

Đặc biệt, trong các năm gần đây Ban đại diện cha mẹ học sinh đã tham gia cùng nhà trường tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện, các chuyến đi phục vụ cộng đồng, hoạt động hướng nghiệp, hoạt động nội trú, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho con em…., góp phần xây dựng “Ngôi trường nội trú là nhà”, là nơi các con được yêu thương, chia sẻ, gắn kết và trở về khi chính họ hiện diện như một thành viên không thể thiếu của mái nhà chung Nội Trú.

Ông Đặng hữu Linh – Trưởng ban đại diện hội Cha mẹ học sinh Nhà trường

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH CÁC LỚP

NĂM HỌC 2017-2018-TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH QUẢNG NINH

STT HỌ TÊN LỚP CHỨC VỤ ĐỊA PHƯƠNG
1 Nguyễn Thị Nhuần 10A Trưởng ban Đài Xuyên- Vân Đồn
2 Chưởng A Thỏn Ủy viên Quảng Thịnh- Hải Hà
3 Bàn Sinh Khoa Ủy viên Đồng Lâm- Hoành Bồ
4 Ngô Văn Cành 10B Trưởng ban Hòa Bình- Hoành Bồ
5 Trần Văn Sáng Ủy viên Tràng Lương- Đông Triều
6 Triệu Tiến Thông 10C Trưởng ban Đồng Lâm- Hoành Bồ
7 Liêu Thị Choong Ủy viên Đồng Lâm- Hoành Bồ
8 Triệu Tiến Thủy 11A Trưởng ban Đồng Sơn- Hoành Bồ
9 Hoàng Văn Chính Ủy viên Cộng Hòa- Cẩm Phả
10 Sằn A Vòong Ủy viên Bắc Sơn- Móng Cái
11 Đặng Hữu Linh 11B Trưởng ban Đồng Sơn- Hoành Bồ
12 Dín Thị Lan Ủy viên Quảng Lâm- Đầm Hà
13 Đặng Ngọc Cương 11C Trưởng ban Đồng Lâm- Hoành Bồ
14 Trưởng Quay Phóng Ủy viên Quảng Đức- Hải Hà
15 Bàn Văn Lợi Ủy viên Đồng Lâm- Hoành Bồ
16 Nguyễn Thị Nguyệt 12A Trưởng ban Thống Nhất- Hoành Bồ
17 Nguyễn Lan Hương Ủy viên Cộng Hòa- Cẩm Phả
18 Lý Văn Sủi Ủy viên Bắc Sơn- Móng Cái
19 Diệp Thị Thanh 12B Trưởng ban Tràng Lương- Đông Triều
20 Trịnh Văn Báo Ủy viên Đồng Lâm- Hoành Bồ
21 Trần Thị Hiền Ủy viên Quảng Lâm- Đầm Hà
22 Chíu Chăn Quay 12C Trưởng ban Quảng Lâm- Đầm Hà
23 Lý Sinh Quay Ủy viên Đồng Sơn- Hoành Bồ
24 Lý Thị Mai Ủy viên Đồng Lâm- Hoành