SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2023

Spread the love

“Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong nhà trường”

Thực hiện theo KH số 27-KH/CB ngày 26 tháng 6 năm 2023 về việc tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong nhà trường. Hôm nay, ngày 04 tháng 7 năm 2023 Chị bộ trường PTDT Nội trú tỉnh Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt chuyên đề chủ đề: “Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong nhà trường”

Dự buổi sinh hoạt có Đồng chí Trần Văn Toàn – Ủy viên Ban thường vụ – Trưởng Ban tổ chức Đảng Ủy khối và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ trường PTDT Nội trú tỉnh.

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về chuyển đổi số. Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra những yêu cầu quan trọng đối với chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế – xã hội của đất nước và là động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những thập niên tới; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hưóng đến năm 2030; Kế hoạch 496/KH-SGDĐT ngày 22/02/2022 của Sở GDĐT Quảng Ninh về việc chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với quan điểm chỉ đạo: Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị đóng vai trò quyết định trong thúc đẩy Chuyển đổi số toàn diện.

Trên cơ sở thực tiễn hiện nay của nhà trường, các tham luận đi vào giải quyết công tác chuyển đổi số qua các hoạt động quản lí, giảng dạy và học tập của nhà trường. Đồng chí Trần Văn Sọi – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường đã kết luận và đưa vào Nghị quyết để tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng:Một là,Lãnh đạo tốt việc tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đào tạo công dân số, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện đến toàn thể Cán bộ đảng viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong nhà trường;Hai là, Chỉ đạo việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục, tổ chức, cải cách hành chính trong nhà trường;Ba là, Chỉ đạo việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn: Chuyển đổi số có hiệu quả trong dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường;Bốn là, Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong công tác tổ chức đoàn thể, công tác quản lý học sinh nội trú trong trường PTDT Nội trú tỉnh;Năm là, Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo toàn bộ CBQL, Giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường đều có kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ, đào tạo và hỗ trợ liên tục để giáo viên và học sinh làm quen và phát triển kỹ năng số; nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy. Cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Đồng chí Trần Văn Toàn – Ủy viên Ban thường vụ – Trưởng Ban tổ chức Đảng Ủy khối và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Chi bộ: Công tác chuẩn bị của Ban Chi ủy rất nghiêm túc, trách nhiệm và thực hiện đúng quy trình sinh hoạt chuyên đề. Bên cạnh đó, Đảng viên có ý thức tham gia các tham luận và thảo luận bám sát theo chủ đề và thực tiễn của đơn vị;

Buổi sinh hoạt chuyên đề sẽ giúp Chi bộ Trường PTDT Nội trú tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trên cơ sở có những giải pháp tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng của nhà trường đáp ứng với cuộc cách mạng 4.0.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*