PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO VIÊN GẮN VỚI NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Spread the love

Ngày 04/9/2020, Chi bộ trường PTDT NT tỉnh Quảng Ninh tổ chức Sinh hoạt chuyên đề Công tác chỉ đạo xây dựng, bồi dưỡng phát triển năng lực giáo viên Trường PTDTNT Tỉnh gắn với nhiệm vụ đổi mới công tác giảng dạy trong tình hình mới.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có Đ.c Trần Văn Sọi – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong ban Chi uỷ cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Nhà trường.

Nghị quyết 29 – NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của BCH Trung ương đã nêu rõ: Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học  Nghị quyết cũng chỉ ra “để đảm bảo chất lượng giáo dục phải giải quyết tốt vấn đề thầy giáo”. Qua đó thấy được vai trò của người thầy, muốn phát triển được phẩm chất và năng lực của học sinh thì cần nhiều yếu tố trong đó quan trọng đòi hỏi người thầy cũng không ngừng phát triển phẩm chất và năng lực của mình.

Giáo viên Trường PTDT NT tỉnh cần có và phát triển những nhóm năng lực cần thiết.

Năng lực tìm hiểu học sinh và môi trường giáo dục chuyên biệt, đặc thù để dạy học và giáo dục phù hợp.

Năng lực giáo dục nhằm phát triển toàn diện nhân cách học sinh.

Năng lực dạy học môn học trong chương trình giáo dục (chương trình giáo dục hiện hành, tiếp cận và thực hiện chương trình 2018).

Năng lực giao tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục (giao tiếp với đồng nghiệp, với học sinh, cha mẹ, cộng đồng).

Năng lực đánh giá trong giáo dục.

Năng lực hoạt động xã hội. Biết cách tuyên truyền, vận động những người xung quanh tham gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng, xây dựng môi trường văn hóa – xã hội bằng hiều hình thức, phương pháp khác nhau; biết chủ trì tổ chức hoạt động xã hội.

Năng lực phát triển nghề nghiệp. Biết xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng phù hợp cho từng giai đoạn và có phương pháp, kỹ năng tự học; biết phát hiện vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn giáo dục và thiết kế đề tài nghiên cứu giải pháp giải quyết.

Trong thời gian vừa qua, Chi bộ Nhà trường đã chỉ đạo chuyên môn thực hiện những biện pháp để giáo viên phát huy năn lực chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Nhà trường: Phân công nhiệm vụ theo năng lực chuyên môn, năng lực sở trường; tăng cường yêu cầu về nắm vững kiến thức, kỹ năng bộ môn; quan tâm chỉ đạo thực hiện lập các loại kế hoạch dạy học; tăng cường giáo viên tham gia tổ tổ chức và phát hoạt động tập thể; huy động giáo viên tham gia tổ chức các hình thức học tập đa dạng, sinh hoạt nội trú, giáo dục truyền thống bản sắc dân tộc GDNGLL, văn hoá văn nghệ, thể thao, hoạt động tập thể, lao động tăng gia, giáo dục đạo đức, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống; qua đó cũng tăng cường giao tiếp với học sinh, cha mẹ học sinh, với đồng nghiệp và với cộng đồng; gắn liều với hoạt động đánh giá kết quả giáo dục thể hiện ở mức độ đạt được các năng lực cần hình thành và phát triển ở học sinh; quan tâm định hướng giáo viên khai thác những vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn giáo dục nhà trường và thiết kế đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm giải pháp giải quyết. …

Tuy nhiên việc nhận thức và tiếp cận về quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học đối với Nhà trường vẫn còn những hạn chế. Việc nghiên cứu yêu cầu khả năng tiếp cận thông tin, tham gia bồi dưỡng, sự chỉ đạo của chuyên môn còn nhiều vướng mắc, việc triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, của mỗi giáo viên, tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường vẫn còn điểm hạn chế và đặc biệt là trong giai đoạn tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, khắc phục những hạn chế trên. Trong buổi sinh hoạt, Chi bộ đảng đã xác định cần tập trung thống nhất Công tác Chỉ đạo Công tác chỉ đạo xây dựng, bồi dưỡng phát triển năng lực giáo viên Trường PTDTNT Tỉnh gắn với nhiệm vụ đổi mới công tác giảng dạy trong tình hình mới, trong đó tập trung vào những vấn đề cụ thể: Tìm hiểu đối tượng HS dân tộc và môi trường giáo dục; tổ chức các hoạt động giáo dục; phát triển năng lực dạy học đối với giáo viên trong việc nắm vững kiến thức kỹ năng môn học, nắm vững phương pháp dạy học, dạy học phân hóa, dạy học tích hợp; năng lực sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong dạy học; năng lực tự phát triển nghề nghiệp bằng tự học, tự nghiên cứu của giáo viên.

Đ.c Phạm Thị Thuỷ, tổ đảng 1, phát biểu tham luận về công tác phát triển
năng lực sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong dạy học; năng lực tự phát triển nghề nghiệp bằng tự học, tự nghiên cứu của giáo viên

Buổi sinh hoạt chuyên diễn ra vào đầu năm học 2020 – 2021, thời điểm Chi bộ đảng thống nhất lãnh đạo công tác chuyên môn của Nhà trường. Chi bộ đã tập trung thảo luận, đưa ra ý kiến và thống nhất xây dựng nghị quyết lãnh đạo công tác chuyên môn trong năm học 2020-2021 và giai đoạn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ năm 2022-2023 đối với lớp 10.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*