Sinh hoạt chuyên đề: Chi bộ trong công tác chỉ đạo xây dựng, phát huy văn hoá ứng xử gắn với xây dựng cơ quan văn hóa ở trường PTDT NT tỉnh Quảng Ninh

Spread the love

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/CU, ngày 06/01/2019 của Chi bộ Trường PTDT NT tỉnh về Kế hoạch công tác Đảng năm 2019, Kế hoạch số 06-KH/CB, ngày 24/01/2019 của Chi bộ Trường PTDT NT tỉnh về Kế hoạch công tác Đảng năm 2019 về Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019, Ban chấp hành Công đoàn trường PTDT Nội trú tỉnh xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề quý 4 ngày 3 tháng 1 năm 2020 về Công tác Chỉ đạo xây dựng, phát huy văn hoá ứng xử gắn với xây dựng cơ quan văn hóa ở trường PTDT NT tỉnh Quảng Ninh với mục tiêu tăng cường quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Nhà nược về xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, tiếp tục chỉ đạo các bộ phận, tổ chức trong nhà trường thực hiện tốt các nội dung xây dựng văn hoá ứng xử – cơ quan văn hóa, đề xuất biện pháp phù hợp, thực hiện hiệu quả hơn văn hoá ứng xử trong Nhà trường.

Mở đầu chuyên đề đ/c Trần Văn Sọi phát biểu khai mạc chỉ đạo công tác triển khai chuyên đề sao cho đảm bảo ý nghĩa, thiết thực. Đ/c Nguyễn Văn Triều Phó bí thư chi bộ đã chỉ ra những nguyên nhân cần thiết trong việc xây dựng chuyên đề.

Đ/c Nguyễn Văn Triều chỉ ra tính cần thiết của chuyên đề
Đ/c Đỗ Minh Nguyệt phát biểu tham luận
“Công tác chỉ đạo của Chi bộ trong việc xây dựng văn hoá ứng xử của Nhà giáo trong môi trường nội trú”
Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thu phát biểu tham luận
“văn hoá ứng xử của nhân viên Nhà trường trong các mặt công tác, vị trí việc làm”
Đ/c Vũ Kim Anh phát biểu tham luận
“Xây dựng nếp văn hoá Ứng xử của học sinh Nhà trường đậm đà bản sắc trong giai đoạn hiện nay”

Kết thúc buổi chuyên đề đ/c Trần Văn Sọi đã tổng kết đánh giá các nội dung, đề nghị các bộ phận bám sát các nội dung, triển khai có hiệu quả tại các bộ phận mình quản lý.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*